Türkiye’deki Waldorf Oluşumlarının Tanınması İçin Yol Haritası

yazan ESDD
3102 views

Bu “Yol Haritası” 21 Şubat 2013 tarihinde İsviçre’de, aşağıdaki kurumları temsil eden katılımcılar tarafından kararlaştırılmıştır:

 

Pedagoji Bölümü, Goetheanum, Dornach, İsviçre

Haager Kreis (Haag Çevresi), Dornach, İsviçre

IASWECE (Uluslararası Waldorf Çocuk Yuvaları Birliği), Stockholm, İsveç

FREUNDE (Rudolf Steiner’in Eğitim Sanatı Dostları), Berlin, Almanya

ESDD (Eğitim Sanatı Dostları Derneği), İstanbul, Türkiye

 

1-    Marka hakkı verilmemişse ya da henüz verilmediği sürece, bir çocuk yuvasının ya da bir okulun taşıyıcı organizasyonu, Türkiye’de isminde ya da başlık olarak kullandığı ibarenin ikinci satırında Waldorf veya Rudolf Steiner sözcüğünü kullanamaz.

2-    Amaç paragrafında ise taşıyıcının amacı neyse tanımlanabilir (Waldorf Pedagojisi‘ni desteklemek, Waldorf Pedagojisi‘nden esinlenen… vb.)

3-    Her lisans verilişinden önce, hem Türkiye’deki inisiyatif tarafından hem de lisans veren tarafından daima Eğitim Sanatı Dostları Derneği, İstanbul ile istişarede bulunulacaktır.

4-    ESDD, İstanbul başka bir karara kadar Waldorf Pedagojisi alanında Türkiye’deki tüm inisiyatiflerin çatı organizasyonu olarak görülmektedir.

5-    Marka hakkına ilişkin başvurular prensip olarak önce ESDD nezdinde (ulusal lisans) yapılacaktır. ESDD her başvurudan Haager Kreis’i/Bağımsız Waldorf Okulları Birliğini (BUND) veya IASWECE’yi haberdar edecektir. Veya başvurana, doğrudan temasa geçmeyi tavsiye edebilir. Buna karşın, uluslararası organizasyonlar da önceden Türkiye’deki inisiyatiflerden başvuru almışlarsa, ESDD’yi bu konuda bilgilendireceklerdir.

6-    Marka hakkı başvurusunun ön koşulları şunlardır:

• Oluşumun veya kurumun en az üç yıl süreyle var olması

• Waldorf eğitimi almış yuva eğitmeni/okul öğretmenlerinin birlikte çalışıyor olması

• Bir Waldorf kurumunda olması gereken ve üzerinde uluslararası uzlaşılmış ayırıcı niteliklere uyuluyor olması (uluslararası konferansın ölçütleri)

• Eğitmen ve öğretmenlerin kurum içinde pedagojik bağımsızlığını ve statüsünde kar amacı gütmeyen oluşumun varlığını garanti edecek bir kamu yararı güden taşıyıcı kurumun mevcudiyeti

• Ülke içinde sıkı işbirliği yapıyor olmak

7-    Son kesin tanınma, kurumun Haager Kreis veya IASWECE tarafından görevlendirilmiş bilirkişilerce ziyaret edilmesinden (gerekiyorsa çok kere) sonra beyan edilebilecektir ve yazılı olarak yapılacaktır; aynı zamanda süresi, sürdürülmesi ve lisansın elinden alınmasına ilişkin ölçütler de burada düzenlenecektir.

 

Dornach, İsviçre – 21 Şubat 2013

Eğitim Sanatı Dostları Derneği

Bunlara da göz atın